Browse Categories
Newsletter

Subscribe to our mailing list for latest news, events and promotions.
More information on product
Home > Products > 2020年 5年级 新作业 SJKC Year 5 Workbooks > Tulisan Kursif Bahasa Malaysia KSSR 国语配版抄写 5B
Tulisan Kursif Bahasa Malaysia KSSR 国语配版抄写 5B
enlarge

Tulisan Kursif Bahasa Malaysia KSSR 国语配版抄写 5B

Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review | Add to Compare
RM3.00  
Item details
SKU: TKBM5B
Weight: 80 grams
Stock: Stock available

Brand: Gemilang Publishing
  Add To Facebook   Add To MySpace   Share This

Tulisan Kursif Bahasa Malaysia SJKC disusun berteraskan buku teks dengan tujuan untuk membantu murid-murid mencapai asas kemahiran menulis. Buku ini bukan sahaja dapat membimbing murid-murid menulis frasa, ayat dan perenggan dalam tulisan berangkai dengan betul, kemas dan sistematik, malah juga dapat membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC / BI).